Author Archive

Glasentré

Christian har byggt en glasentré under de senaste veckorna. En entré som släpper in härligt med ljus och som ger familjen extra yta.

Mot slutet

Taket Staffan och Benny jobbar med börjar dra sig mot slutet. Pannor och steg är på plats, nocktätning och nockpannor är kvar att göra.

Något att kura i

Johan har under ett par dagar ordnat med ett relativt annorlunda byggprojekt. Han har byggt en busskur som fr.o.m. morgondagen kan erbjuda skydd för väder och vind för både stora och små.

Klar att använda

Entrétrappan som byggdes i förra veckan är klar att använda, redo för ben med spring i och alla övriga ben också för den delen.

Tak av och på

Dagens jobb för Benny och Staffan innebär att ta bort gamla tegelpannor på ett hustak, pappa om, på med ny läkt och inom en snar framtid börja lägga på nya pannor.

Entrétrappa

Johan håller på att bygga en entrétrappa till en ytterdörr. Trappavsatsen binder ihop huset med en intilliggande byggnad så att de båda bildar en enhet. Resultatet kan troligen skådas under dagen alternativt morgondagen.

Kvistfritt

En källare har fått sig en rejäl omgång och en bastu har nu sett dagens ljus. Roger och därefter Christian har sett till att denna omdaning blev möjlig. Lavarna är platsbyggda av kvistfri asp.




Entré i glas

Christian har de senaste veckorna ägnat sig åt att bygga en glasentré på ett hus i Kalmar. Härligt ljusinsläpp och en utbyggnad som passar fint till huset är resultatet som kan skådas nedan.



Fler altaner på gång!

I veckan har killarna börjat bygga på en altan som ska få tak över ungefär halva ytan. Stommen är ihopslagen, plintarna är nedgrävda och gjutna. Även stolpar för ett framtida staket är på plats.


Redo!

Altanen är klar! Staketet är på plats och altanen är nu redo att ta emot familjen för härliga stunder i solen.