Mycket på en gång!

I dagarna håller Viktor och Micke på med panelbyte på en villa. Samtidigt passar ägarna på att se till att huset tilläggsisoleras och får ny vindväv, dessutom byts några fönster ut. Mycket på en gång!

IMG_8194

IMG_9611

IMG_6377