Det mesta rätas upp

Micke och Viktor har ordnat med ett badrum. Badrummet har blivit större, golv, väggar och tak har rätats upp och det har satts plyfaskivor och gips på väggarna. Nu får kakelsättarna ta över. IMG_7364

IMG_0350

IMG_9978