Idén skönjas

Victor och Victors uterum som de bygger börjar allt mer se dagens ljus och tankarna kring hur det ska bli kan man skönja. taket har kommit på plats. Inom kort är även panelen på utsidan där den ska.

LS1