Arbetet fortgår

Arbetet på det ena utbygget börjar blir redo för målning av väggar. Taket har jämnats ut och gjorts redo för att å ett nytt snyggt paneltak.

59