Vindväv, gles och panel

Victoroch Victor ordnade med bilder det sista de gjorde innan helgen på utbygger vi gör strax söder om Kalmar. Vindväv kom på i köp cialis fredags, likaså glesen. Dessutom kom en del panel på plats. Nu börjar det verkligen likna ett hus!

4

5