Arbetet fortskrider

UterummetStaffan, och i veckan även Viktor, byggt är snart färdigt sånär som på plåtarbeten och målning. Alla fönsterpartier är insatta och på insidan håller snickarna på att sätta levitra vitvaxad spårpanel. Målningen har kunden valt att själv utföra, så snart lämnar vi uterummet i kundens omvårdnad.

5

6

7

8