Bärande balkonggolv

Balkongernasom påbörjades i veckan har fått golv som i princip är färdiglagt. Sista finishen är svår att göra innan ställningarna har försvunnit. Nu inväntas övriga aktörer så att kunden inte bara har ett golv att stå på utan också ett räcke att luta sig mot.