Stänkning på gång

Idaghar huset där fasaden görs om börjat stänkas med färg! Kunden har levitra tillsammans med murarna valt en mellangrov struktur. När färgen nu kommer på börjar husets karaktär verkligen ta form.